De vereniging

Wat doen we als Vereniging van Eigenaren?

Hierbij informeren wij u over een aantal belangrijke zaken en de werkwijze van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Als leden van de VVE zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van onze strook, zoals onder anderen de infrastructuur, toegangsweg, dijken en groenvoorziening. Daarnaast willen we een leuk aanbod aan activiteiten organiseren voor onze leden. Het prettig met elkaar kunnen recreeren staat voorop.

Hoe maken we afspraken of komen regels tot stand?

Het algemeen belang van de recreanten dient gewaarborgd te blijven, zodat iedereen kan genieten in een verzorgde, veilige omgeving en gemoedelijke onderlinge sfeer met respect voor elkaars behoeften en wensen. Ook is het belangrijk dat we prettig samenleven met onze buren van Topparken. Voor een goede afstemming zijn regels en afspraken nodig en moet er toezicht zijn op de naleving hiervan. Deze zijn beschreven in het Parkreglement Camping De Neswaarden.

Hoe wordt u als lid geinformeerd?

We hebben een website waar u algemene informatie aantreft. Het Bestuur brengt regelmatig, een nieuwsbrief uit. Daarnaast vindt minimaal twee keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Ieder lid kan tot twee weken voor aanvang van de ALV agendapunten aandragen.

Hoe regelen we het onderhoud?

Er worden indien nodig klusdagen gepland. We organiseren deze dagen vanuit het oogpunt om onderhoudskosten te beperken en de saamhorigheid te versterken. Tijdens deze klusdagen kunnen we gezamenlijk het onderhoud en de nodige werkzaamheden aan de strook verzorgen. De klusdagen vinden in principe plaats aan het begin en einde van een seizoen.

Wat zijn de financiele afspraken?

Jaarlijks wordt de lidmaatschap en de servicekosten van de vereniging van de VVE bepaald. Daarnaast betaald u een voorschot verbruik water en elektra. Dit voorschot wordt steeds herberekend naar gemiddeld werkelijk gebruik.

Zoekt u contact of wilt u overleg?

U kunt altijd een bestuurslid aanspreken wanneer u vragen heeft. Wilt u veranderingen gaan aanbrengen op/aan uw kavel meld dit dan altijd schriftelijk (mail) aan het bestuur. Wij kunnen samen met u meedenken of uw wensen binnen de gestelde regels vallen, dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Voor adres gegevens zie de contact pagina.